وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به فراهم شدن زمینه امضا الکترونیک ، ادامه داد: جایگاه ایران در شاخص EGDI نشان از ارتقا ۲۰ رتبه‌ای در حوزه دولت الکترونیک دارد.

به گزارش امن نگر سامان ، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه با کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص دولت الکترونیکی و مسائل ارتباطات کشور گفت: بر اساس جدیدترین رده بندی کشورها در سال ۲۰۱۸ میلادی، کشور جمهوری اسلامی ایران در شاخص EGDI که بیانگر پیاده سازی دولت الکترونیکی است، ارتقاء ۲۰ رتبه‌ای داشته که نشان از فعالیت گسترده کشور و رشد با سرعت بالا در زمینه دولت الکترونیکی دارد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه، رتبه ایران در حوزه دولت الکترونیکی طی ۵ سال باید ۳۰ رتبه افزایش یابد که رشدهای انجام شده در اولین سال بسیار قابل توجه است و نشان از همت بسیاری از دستگاه‌ها برای پیاده سازی دولت الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی دارد.

وی تاکید کرد: بر اساس آمار سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران به لحاظ پیشرفت دولت الکترونیک رتبه سوم را کسب کرده و بایستی این اقدامات با سرعت بالایی همانگونه که تا به امروزه بوده پیشرفت داشته باشد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: عمده زیرساخت‌های فنی پیاده سازی دولت الکترونیک از جمله بخش داده و بخش های زیرساختی و همچنین پروتکل‌های پیاده سازی و تبادل اطلاعات آماده و پیاده سازی شده که رشد دولت الکترونیک و اتصال دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به برخی از زیر سیستم‌های حوزه دولت الکترونیک گفت: در بخشی از زیر سیستم های دولت الکترونیک از جمله GNAF به عنوان زیرساخت حوزه اطلاعاتی جغرافیایی و امضا الکترونیک کارهای فنی انجام شده اما مشکلاتی در زمینه تعیین و تکلیف ساختار مدیریتی و بازیگران این حوزه وجود دارد که باید این مسئله تعیین و تکلیف شود.

آذری جهرمی تاکید کرد: امید داریم با استفاده از فضای دولت الکترونیکی شفافیت ایجاد شود و رانت‌های احتمالی در تمامی حوزه‌ها از بین برود. همچنین دولت الکترونیکی و ارائه خدمات دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی می‌تواند سهولت در دسترسی را برای مردم و استفاده کنندگان خدمات دستگاه‌ها به دنبال داشته باشد که باعث کاهش اتلاف وقت و افزایش بهره‌وری در کشور خواهد شد.

منبع: ایبنا