مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ شرکت پرداخت الکترونیک سداد روز دوشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ با حضور اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، صاحبان سهام، حسابرس و بازرس قانونی در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار شد و صورت‌های مالی سال مزبور مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

به گزارش امن نگر سامان ، در مجمع عمومی سالیانه شرکت پرداخت الکترونیک سداد، محمدمهدی صادق؛ مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره، فرامرز خالقی؛ رئیس هیئت مدیره، علیرضا موسوی؛ عضو هیئت مدیره، منوچهر رضانیا؛ عضو هیئت مدیره، مهدی علی آقایی، عضو هیئت مدیره، آقایان شمس و رفیعی ؛ حسابرس و بازرس قانونی از طرف سازمان حسابرسی، ناصر فاتحی؛ معاون مالی اداری شرکت داده ورزی سداد و سید یحیی ابوالقاسمی؛ دبیر مجمع عمومی حضور داشتند.

اسامی نمایندگان سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ شرکت پرداخت الکترونیک سداد نیز به شرح زیر می باشد:

•  مهدی تکبیری به نمایندگی از شرکت داده ورزی سداد

•   سید سعید رضاپور محمدی به نمایندگی از شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد(پارس)

•  محمد باقر کاظمی به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر بانک ملی

•  ابوالفضل علیمراد به نمایندگی از شرکت های سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و مدیریت طرح و توسعه آینده پویا

منبع : پایگاه خبری بانکداری الکترونیک