تاکنون ۱۵۱ دستگاه به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده‌اند که با برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان تابستان جاری اکثر دستگاه‌ها به این مرکز متصل خواهند شد.

ه نقل از ایسنا، رسول سراییان – رییس سازمان فناوری اطلاعات – در نشست هم‌اندیشی مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سراسر کشور در شهر ساری اظهار کرد: تا پایان سال گذشته حدود ۱۰۳ میلیون تراکنش بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات صورت گرفته است که بیانگر میزان حجم صرفه‌جویی‌های صورت گرفته در این حوزه است.
وی افزود: فراهم کردن زیرساخت‌های ملی و امن و پایدار دولت هوشمند بر بستر شبکه ملی اطلاعات و امکان ارایه خدمات بیشتر در همه وقت و همه جا از جمله ماموریت‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران است. در همین راستا نیز زیرساخت‌های لازم از جمله مرکز ملی تبادل اطلاعات پیاده‌سازی شده است که بر بستر آن خدمات به متقاضیان ارایه می‌شود.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به محورهای اصلی فعالیت سازمان فناوری اطلاعات در سال جاری تصریح کرد: توسعه بازار فناوری اطلاعات، دولت هوشمند و الکترونیکی کردن خدمات، نوآوری و کارآفرینی، زیرساخت توسعه محتوا و کسب و کار بستر شبکه ملی اطلاعات و امنیت از جمله محورهای فعالیت سازمان در سال ۹۷ محسوب می‌شود.
وی با بیان این مطلب که قانون برنامه ششم اهداف مشخصی برای الکترونیکی شدن خدمات تعریف کرده است ادامه داد: بر اساس قانون و تا پایان برنامه ششم توسعه، ۱۰۰ درصد خدمات دولت باید الکترونیکی شده و ۱۲ درصد مراجعات مردم به دستگاه‌ها کاهش یابد. بر همین اساس به صورت فصلی و بر اساس شاخص‌های موجود، خدمات دستگاه ها ارزیابی و میزان الکترونیکی شدن آن ها به نهادهای ذی ربط گزارش می شود.
رسول سراییان با اشاره به روند تحول اقتصادی در دنیا تصریح کرد: با ورود اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه صنعت، شاهد رشد خلق ثروت در دنیا بوده‌ایم.
وی افزود: بر همین اساس، در حال حاضر، خدمات، تنها حوزه‌ای است که از یک سو موجب افزایش اشتغال شده و از سوی دیگر محور اصلی خلق ثروت محسوب می‌شود که بستر رشد آن، فناوری اطلاعات است.
وی خاطرنشان کرد: تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال از محورهای اصلی فعالیت وزارت ارتباطات است که محور اصلی تحول دیجیتال بهره وری بوده و این مهم تنها با فناوری اطلاعات امکان تحقق خواهد داشت.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که امکان ایجاد خلق ثروت در همه شهرها و شهرستان‌ها از مزیت‌های فناوری اطلاعات است تاکید کرد: با بهره‌گیری مناسب از این فناوری و توسعه خدمات، امکان رسیدن به بازار ۱۲۱ هزار میلیارد تومانی محقق خواهد شد.