دامنه ارائه راه‌کارهای امن‌سازی و زیرساخت ما

شناخت و بررسی نقاط ضعف و آسیب‌پذیر سیستم‌ها و شبکه ها و ارائه راه کارها و راه حل های مناسب

مستند سازی و ارائه راهکارهای امن سازی برنامه های همراه و برنامه های تحت وب

مستند سازی و ارائه راهکارهای امن سازی شبکه ارتباطی و مرکز داده

طراحی امنیت فیزیکی و سیاست‌های امنیتی

طراحی و ارائه راه کارهای امنیت ابری

طراحی و ارائه راه کارهای امنیت داده

طراحی مرکز عملیات امنیت SOC

طراحی امنیت پروتکل های ارتباطی

معماری شبکه و پروتکل‌های ارتباطی

تهیه و تدوین چک لیست ها و الزامات امنیتی

به روزرسانی و تنظیمات امنیتی سیستم عامل

طراحی سیاست های امنیت شبکه و مرکز داده

طراحی و معماری زیرساخت شبکه و مرکز داده

ارائه راه کارهای جامع ذخیره سازی و پشتیبان گیری داده

تامین ، راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات شبکه و مرکز داده

معماری و امن سازی راه حل های مبتنی بر بلاک چین Block chain

طراحی کنترل های مورد نیاز بر روی ساختار شبکه، تجهیزات و کاربران موجود در شبکه

همراهی سازمان جهت دریافت گواهینامه های معتبر بین المللی در حوزه مرکز داده و امنیت شبکه