نصب ، استقرار و آموزش نرم افزار ITIL سانتک

این ابزار با هدف تعریف و پیاده سازی فرایندهای مورد نیاز برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات یا پشتیبانی از این خدمات برای مشتریان و تعریف نقش‏ها و مسئولیت‏های افرادی که با فناوری اطلاعات سر و کار دارند شامل کارکنان بخش فناوری اطلاعات، مشتریان و دیگر ذی‏نفعان بکار گرفته می شود.

زمان اجرا :

۱۳۹۶

پیشرفت پروژه :
۱۰۰%
۱۰۰%
از جمله دستاوردهای این پروژه عبارت است از :
 • مدیریت کاربران و درخواست ها
 • مدیریت کاتالوگ خدمات
 • مدیریت سطح سرویس
 • مدیریت مشکلات
 • مدیریت حوادث
 • مدیریت تغییرات
 • مدیریت دارایی و پیکره بندی
 • مدیریت انبار
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت تامین کنندگان
 • مدیریت نشر خدمات
 • مدیریت ارتباطات