مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار BCM

بانک های امروزی تقریبا در تمام بخش‌های کسب و کار خود از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می نمایند و همواره سرمایه گذاری های زیادی در این خصوص در جهت ایجاد مزیت رقابتی و نیز برآوردن انتظارات ذینفعان، انجام می گردد. سیستم مدیریت تداوم کسب و کار به مدیران این امکان را می دهد تا بتوانند مخاطرات از بین رفتن سیستم های خود را با به حداقل برسانند و ریسک های امنیتی و تجاری را کنترل کنند. این سیستم به بانک امکان کاهش مخاطرات تدوام کسب و کار در تمامی سطوح کسب و کار و کاهش هزینه های پیشگیری و عدم انطباق های آن را می دهد. که این موجب افزایش بهره وری در بانک خواهد شد. از اهداف اصلی این پروژه داشتن یک برنامه کاربردی و اثربخش برنامه های تداوم کسب و کار (BCP)، که نقش بسیار مهمی در استمرار و موفقیت کسب و کار بانک ایفا می کند، می باشد. تا توانایی بانک برای حفظ و تداوم فعالیت های کلیدی و حیاتی خود، پس از وقوع یک حادثه و همچنین سرعت بازیابی سازمان و بازگشت به حالت نرمال، را افزایش دهد. این سیستم بر پایه مدیریت تداوم کسب و کار (BCM) مبتنی بر استانداردهایی همچون BS 25999 و ISO 22301 می باشد.

زمان اجرا :

۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

پیشرفت پروژه :
۵۰%
۵۰%
از جمله دستاوردهای این پروژه عبارت است از :
 • شناخت اهداف، ماموریت ها، تعهدات ذینفعان و متغیرهای محیطی بانک
 • شناخت فعالیت ها، دارایی ها و منابعی مورد استفاده در تحویل محصولات و خدمات بانک
 • تحلیل اثر کسب و کار BIA
 • تدوین خط مشی مدیریت تداوم کسب و کار BCM بانک
 • تعریف محدوده مدیریت تداوم کسب و کار BCM بانک
 • تعریف منابع متاثر از برنامه مدیریت تداوم کسب و کار BCM
 • محاسبه RTO و RPO و هدفگذاری کیفیت بازیابی فعالیت های کسب و کار
 • تدوین برنامه تداوم کسب و کار BCP در لایه های راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی
 • تبیین رویکرد تداوم کسب و کار BCP در حوزه بخش های برون سپاری و جمع سپاری
 • شناسایی و طبقه بندی فعالیت های بحرانی – محوری
 • شناسایی و ارزیابی ریسک های تداوم
 • تدوین راهبردهای تداوم کسب و کار BCM و برنامه مواجهه و انتخاب ها
 • تمرین، نگهداشت و بازنگری ترتیبات طرح های تداوم کسب و کار BCP
 • برنامه ریزی مانورهای تداوم و بروز فجایع
 • تبیین مکانیزم نگهداشت برنامه های تداوم
 • استقرار نرم افزار مدیریت تداوم کسب و کار
 • برنامه ریزی و اجرای ممیزی های داخلی و خارجی برای اخذ گواهینامه های معتبر بین المللی BCM
 • قابلیت شناسایی و تشخیص تهدیدهای پیرامون کسب و کار
 • توانایی بکارگیری مدل منسجم و یکپارچه برای مدیریت ریسک ها
 • قابلیت تبیین و تشخیص نیازمندی های پیشگیری و کاهش در برابر فجایع
 • قابلیت تبیین و تشخیص نیازمندی های آمادگی در برابر فجایع
 • قابلیت تبیین و تشخیص نیازمندی های مقابله با فجایع
 • قابلیت تبیین و تشخیص نیازمندی های بازیابی سرویس ها در زمان بروز فجایع