راه‌کارهای مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات

گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارها موجب گردیده که کارایی و اثربخشی پروژه های فناوری اطلاعات در مرکز توجه متخصصین و شرکت های بزرگ تولید و ارائه محصولات و خدمات فناوری اطلاعات قرار گیرد تا جایی که امروزه پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی به منظور دستیابی به شاخص های عملکردی و غیرعملکردی و کوتاه کردن دوره انتظار برای عرضه به بازار (Time to Market) به شدت تحت تاثیر چارچوب ها و روش های مبتنی بر بهترین تجربیات قرار گرفته اند.

شرکت امن نگر سامان با بهره گیری از تیم های حرفه ای و با تجربه، خدمات طراحی و استقرار نظام ها و ابزارهای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات را ارائه می نماید

استقرار رویکرد چابک

طراحی و استقرار Prince2

استقرار نظام Scrum

پیاده سازی راهکار Jira

پیاده سازی راهکار Zoho Sprint

طراحی و استقرار EPM

طراحی و استقرار DevOps

مجموعه خدمات ما

آموزش چارچوب ها و متدولوژی های مدیریت پروژه

ارزیابی بلوغ نظام های موجود مدیریت پروژه و مقایسه با بنچمارک ها

طراحی نظام های مدیریت پروژه متناسب با سطح بلوغ

پیاده سازی نظام های مدیریت پروژه بر اساس چارچوب های مختلف

استقرار ابزارهای تخصصی مدیریت پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی