ارزیابی آسیب‌پذیری‌ها و آزمون نفوذ Vulnerability Assessment & Penetration Test

از آنجایی که بسیاری از سرویس های سازمان ها در بستر شبکه و  اینترنت ارائه می گردد، بعد امنیت اهمیت ویژه ای پیدا می کند. تهدیدات مدرن فضای سایبری از حملات تحت وب گرفته تا بدافزار همگی مجموعه ای از دغدغه ها و مشکلات را برای سازمان ایجاد می کند که بررسی و برنامه ریزی دائم و مستمر برای مقابله با این دسته از تهدیدات را طلب می کند. هر سازمانی از انواع مختلف ارزیابی‌های امنیتی برای بررسی سطح امنیت منابع فناوری اطلاعات استفاده می نماید.

ارزیابی آسیب‌پذیری  Vulnerability Assessment

در ارزیابی آسیب‌پذیری، ضعف‌های امنیتی از طریق ابزارهای پویش آسیب پذیری کشف شده و این ارزیابی، بخش‌های مختلف شبکه را بررسی می‌کند تا آسیب‌پذیری‌های سیستم‌ها، سیستم عامل‌ها، نرم‌افزارها، پیکربندی ها و … را شناسایی نماید.

ممیزی امنیتی  Security Auditing

ممیزی امنیت شامل بررسی وضعیت امنیتی منابع فناوری اطلاعات سازمان از قبیل امنیت فیزیکی، کنترل دسترسی، امنیت شبکه، امنیت کارکنان ، امنیت پیکربندی ها و … می باشد.

آزمون نفوذ Penetration Testing

آزمون نفوذ ، فرآیند ارزیابی معیارها و کنترل های داخلی امنیت مطابق با استانداردها و الزامات مرتبط می باشد.

مجموعه خدمات ما

ارزیابی برنامه‌های کاربردی موبایل Mobile Application

ارزیابی سامانه‌های تحت وب Web Application

ارزیابی برنامه‌های دسکتاپ Desktop Application

ارزیابی وب‌سرویس Web Service

ارزیابی شبکه و تجهیزات Server، Switch، Firewal، Storage

ارزیابی سرویس‌های سیستم‌عامل OS Services

ارزیابی شبکه‌های بیسیم Wireless و مخابراتی Telecom

ارزیابی برنامه‌های کلاینت Client Side Application

ارزیابی شبکه‌های کنترل صنعتی SCADA , DCS

ارزیابی رایانش ابری Cloud Computing

ارزیابی سیستم‌های VOIP

ارزیابی اینترنت اشیاء IoT

راه حل ، دانش و فناوری مورد استفاده