یکی از بزرگترین پروژه های IT GRC شامل مشاوره، طراحی و پیاده سازی نظام حاکمیت و مدیریت ریسک و ممیزی فاوا در مجموعه بانک سینا آغاز گردید. شرکت امن نگر سامان که به عنوان مجری این پروژه انتخاب گردیده است جهت اجرای این پروژه در بالاترین سطح کیفی از چارچوب ها و استانداردهایی همچون  COBIT2019 ،COSO ،RISK IT ،VAL IT ،TVO و راهنماهای IIA و ISACA استفاده خواهد نمود.