چهل و یکمین دوره آموزشی ITIL v3 در مرکز آموزش شرکت امن نگر سامان در هفته چهارم خرداد برگزار می گردد.