چهل امین دوره آموزشی ITIL v3، در محل شرکت امن نگر سامان در اسفند ماه برگزار گردید.