همایش مدیریت خدمات و راهبری فاوا در صنعت بانکی با حضور بیش از ۲۰ بانک بزرگ کشور و همچنین مدیران بانک مرکزی در محل لیزینگ بانک پاسارگاد، توسط شرکت امن نگر سامان برگزار گردید.