برای اولین بار در ایران با خدمات مشاوره شرکت امن نگر سامان استاندارد ISO/IEC20000 برای مجموعه های مهندسی ساختمان صنایع نفت OIEC (از TUV آلمان)، پتروشیمی کارون (از IMQ ایتالیا)، پایش فضای مجازی (از TUV آلمان) دریافت گردید.