مجموعه دوره های آموزشی ITIL v3 در سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت توسعه فناوری اطلاعات دریایی برگزار گردید.