مجموعه دوره های آموزشی ITIL v3 در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، برگزار گردید.