مجموعه دوره های آموزشی COBIT 5 در شرکت برق منطقه ای گیلان برگزار گردید.