دوره آموزشی ITIL v3 در پالایشگاه نفت اصفهان برگزار گردید.