دوره آموزشی ITIL v3 در هلدینگ تاپیکو با حضور بیش از ۲۰ مدیر فناوری اطلاعات پتروشیمی برگزار گردید.