دوره آموزشی ITIL v3 در شرکت پتروشیمی کاویان عسلویه برگزار گردید.