دوره آموزشی ITIL v3 در بانک پاسارگاد برگزار گردید.