دوره آموزشی COBIT 5 در شرکت توزیع برق آذربایجان غربی برگزار گردید.