دوره آموزشی سرممیزی ISMS در شرکت هلدینگ معدنی میدکو برگزار گردید.