با مشاوره شرکت امن نگر سامان شرکت هلدینگ مدی تک سیس موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO/IEC 27001:2013 از tuv آلمان گردید.