با مشاوره شرکت امن نگر سامان، شرکت نوماتک موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO /IEC 27001 شد.