بیست و هفتمین دوره آموزشی پیاده سازی COBIT 5، در مرکز آموزش شرکت امن نگر سامان در مهر ماه برگزار میگردد.