بیست و هشت امین دوره آموزشی پیاده سازی COBIT 5، در مرکز آموزش شرکت امن نگر سامان در بهمن ماه برگزار شد.