بیست و شش امین دوره آموزشی COBIT 5 در مرکز آموزش شرکت امن نگر سامان برگزار گردید