برگزاری مجموعه دوره های آموزشی COBIT 5 در مجموعه یاس ارغوانی آغاز شد.