ارزیابی امنیتی وب سرویس های بیش از ۱۰۰ آژانس مسافرتی و هواپیمایی در کشور انجام گردید و تاکنون بیش از ۶۰ مورد از این آژانس ها، گواهینامه شرکت امن نگر سامان، را دریافت نموده اند.